Categorie: Zakelijk

Succesvolle bouwbegeleiding voor jouw project

Wie een nieuw bouwproject start vraagt zich wellicht af of alles op tijd afkomt en of de woning wordt gerealiseerd die hij  die woning in gedachten heeft. Natuurlijk wil je er zeker van zijn dat het bouwproject een goed resultaat oplevert. Daarom besluit je om op zoek te gaan naar een professionele bouwbegeleider voor Bouwbegeleiding en advies. De professionele bouwbegeleider zorgt er dan voor dat elke fase van jouw bouwproject goed verloopt. Gestart wordt met een inventarisatie van jouw wensen. Vervolgens wordt desgewenst de aannemer gezocht die uitstekend past bij die wensen. De bouwbegeleider is tijdens de bouw voortdurend op de achtergrond aanwezig. Bij obstakels kan hij dus, samen met de bouwende partij, snel ingrijpen. Zo kan vertraging van jouw bouwproject doorgaans worden voorkomen. De juiste aannemer en het juiste bouwbedrijf Wanneer wordt jouw bouwproject gegarandeerd een succes? Als er gewerkt wordt met de juiste aannemer en het juiste bouwbedrijf. Zowel de aannemer als het bouwbedrijf worden door de bouwbegeleider zorgvuldig geselecteerd. De bouwbegeleider beschikt over een groot netwerk door heel Nederland. Hij kent in elke regio meerdere betrouwbare aannemers. Bij het selecteren van de aannmers en de bouwbedrijven wordt gelet op de aanwezige expertise en op de planning. De aannemer en het bouwbedrijf moeten dus ervaring hebben met het type woning dat jij wilt laten bouwen. Bovendien wordt er ook op gelet of de aannemer het bouwproject kan afronden binnen het vastgestelde tijdpad. Het maken van een bestek Heeft de professionele bouwbegeleider een bouwbedrijf of aannemer voor jouw bouwproject gevonden? Dan moet de volgende stap worden gezet. Die volgende stap is het maken van een bestek. Natuurlijk kan ervoor gezorgd worden dat er een degelijk bestek wordt gemaakt. Uiteraard zijn jouw wensen in dit bestek verwerkt. Je wordt geholpen met het maken van een bestektekening. Met die bestektekening kan de aannemer direct beginnen met het realiseren van jouw bouwproject. Het inschakelen van een tussenpersoon Waarom een professionele bouwbegeleider inhuren als tussenpersoon? De ervaring leert dat een professionele bouwbegeleider bij een bouwproject op de lange termijn geld oplevert.

Een wet die witwassen moet voorkomen

  Bedrijven of personen wassen geld wit of besteden geld aan terroristische activiteiten. Dat moet natuurlijk worden voorkomen. Daarom is er de Wet WWFT. Ben je ondernemer? Dan moet je de Wet ter voorkoming vam witwassen naleven, want de overheid ziet streng toe op de naleving van die wet. Bovendien wil je als ondernemer natuurlijk niet in verband worden gebracht met criminele activiteiten. Ondernemers kunnen hierbij geholpen worden. Er zijn oplossingen op maat ontwikkeld om het naleven van de wet te realiseren. Zo kunnen ondernemers bedrijfsrisico's en reputatieschade voorkomen. Software om te kunnen voldoen aan de wet Natuurlijk willen ondernemers graag voldoen aan de eisen die door de wet Wwft worden gesteld. Dit voldoen aan de wet is echter voor iedere onderneming anders. Daarbij spelen zowel de aard van de onderneming als de aard van de klanten een rol. Ondernemers kunnen gebruikmaken van automatiseringssoftware. Die software stelt ondernemers in staat om dossiers aan te maken en om gegevens op te slaan. Bovendien biedt deze software de mogelijkheid om een uiteindelijk belanghebbende te verifiëren en te monitoren voor onbepaalde tijd. Betreft het een eenmalige transactie? Dan wordt die transactie, zoals voorgeschreven is in de wet, 5 jaar lang bewaard. De wet middels slimme software integreren in het bedrijf Een ondernemer moet de wet Wwft op de juiste wijze integreren in zijn bedrijf. Zo kan hij voldoen aan zijn verplichting om verdachte of ongebruikelijke transacties te melden. Een ondernemer die verdachte of ongebruikelijke transacties niet meldt loopt het risico op een geldboete, een dwangsom of strafrechtelijke vervolging. Slimme software maakt het voor een ondernemer eenvoudig om de identiteit van zijn klanten vast te stellen. Zo loopt hij dus vrijwel geen risico om zaken te doen met een criminele partij. Ondernemers kunnen voldoen aan alle vereisten van de wet Ondernemers kunnen middels een uniek systeem en een handig 10-stappenplan voldoen aan alle vereisten van de Wwft wet. Ondernemers die nieuwsgierig zijn geworden hoe dit voor hun onderneming werkt, kunnen een demo van de software aanvragen.